Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k zápisu do mateřské školy 2019/2020

Zápis do MŠ Hroznětín  pro školní rok 2019/2020

Zápis do MŠ Hroznětín se koná ve dnech 6.5. a 7.5. v MŠ Hroznětín !

 •   6.5.    8.00 – 14.00
 •   7.5.    8.00 – 12.00

Co nabízíme:

 • maximální spokojenost dítěte v mateřské škole, jeho pocit bezpečí  jistoty
 • atmosféru laskavosti, porozumění, tolerance
 • zajištění bezpečnosti svěřených dětí, děti jsou obrazem sebe samých a prostředí, ve kterém vyrůstají, i naše MŠ chce svým přístupem  přispět k tomu jakou budou mít jednou tyto jedinečné obrazy dětí hodnotu 
 • množství podnětů pro rozvoj osobnosti, vzdělávání na interaktivní tabuli                                
 • rozvíjení nových kontaktů a prožívání nových rolí ve skupině dětí
 • poskytování odborné pomoci
 • vstřícnou partnerskou, neformální, otevřenou komunikaci s rodinou 
 • ozdravný program    S flétničkou za písničkou
 • 1x ročně pravidelné zapojení do projektu  preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí   Koukají na nás správně ?
 • kroužek logopedické prevence
 • množství kulturních a sezónních akcí, některé z nich s rodiči
 • předplavecký kurz   pro starší věkovou skupinu  

 

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu       ROK S KRTKEM

 

K zápisu rodiče přinesou  OP zákonného zástupce dítěte a Rodný list dítěte , Očkovací průkaz dítěte

 

Děti, kterým k září 2019 ještě nebudou tři roky/nejméně však 2,5 roku/ , mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity!!!

 

Přednostně budou přijímány děti v posledním roce před začátkem povinné školní docházky, docházka  pro tyto děti je od šk.roku 2017/18  povinná !!!

 

Dle novely zákona č. 561/2004 Sb. došlo i ke změně ustanovení §34 odst. 3, jež upravuje přijímaní dětí do mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy je při zápisu k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku tj. 2019/2020 povinna přednostně přijímat tříleté děti, narozené do 31.8. 2016

Děti s trvalým pobytem na území města/ ze spádových obcí/, sourozence již zapsaných dětí až do naplnění kapacity.

 

Před zápisem do MŠ v měsíci květnu si  mohou rodiče s dítětem prohlédnou prostředí MŠ.