Jdi na obsah Jdi na menu

 Uspořádání dne v MŠ5.30 – 8.00        Hry se skupinovou i individuální činností, vycházející ze zájmu dětí
                         /manipulační činnosti, knihy,písmena, stavba a kostky, rozvíjení poznání,
                          atelier, domácnost, hudba, divadlo/

8.00 – 9.10        Ranní kruh , cvičení – rozvoj pohybových dovedností, obratnosti i rychlé
                         reakce, hygiena – dopolední svačina

9.10 – 9.45        skupinové a individuální činnosti, pracovní listy, hra na hudební a rytmické
                        nástroje, relax. cvičení, hud. pohybové hry, pískání na flétničky

9.45 – 11.45      příprava na pobyt venku, pobyt venku – pracovní a herní činnosti na zahradě,
                        vycházky po okolí s umožňováním poznávací a řečové aktivity
                        podle počasí hry v místnosti
                                       
11.45 – 12.10    hygiena, podávání oběda

12.10 -  14.00    hygiena, příprava na spánek, četba před spaním, poslech pohádky před
                        spaním, spánek,odpočinek, hry a pracovní činnosti pro rozvoj předškolního
                        dítěte – nespavý režim

14. 00 – 16.00    hygiena, podávání odpolední svačiny, hry pro opakování a upevňování
                         znalostí  ve skupinové činnosti , volné hry dětí


/ hygiena, pitný režim i jiné potřeby dítěte pro jeho uspokojení, jsou neomezeně dodržovány během celého dne/

 

zpět