Jdi na obsah Jdi na menu

Charakteristika školy

Mateřská škola Hroznětín je jediná ve městě. Je dvoutřídní, s maximální kapacitou 50 dětí. Děti jsou na třídách rozděleny dle věku. Mateřská škola je umístěna v neúčelové, starší budově, vilového typu,  která byla naposledy stavebně upravena v 60. letech minulého století pro potřeby dětí předškolního věku. Prostory budovy jsou omezené, ale funkční. Město, které je zřizovatelem MŠ, leží v podhůří Krušných hor , MŠ se nachází uprostřed města, ve vilové čtvrti,obklopené přírodou a lesy.  V blízkosti budovy protéká říčka Bystřice.
Proto děti naší MŠ se setkávají s přírodním prostředím každý den.
Budova školy má suterén, přízemí a první patro. V suterénu je sklep a  plynová kotelna a sklad čistících prostředků. V přízemí budovy je šatna pro děti, I. Třída – Myšky, se sociálním zařízením, které je napojené na třídu, jídelna, školní kuchyň, sklad potravin, šatna pro personál a sociální zařízení pro dospělé. V prvním patře se nachází ředitelna, která je hned naproti schodišti, II.třída – Krtečci, která má dvě herny, z důvodu větší herní kapacity, u jedné z heren je sociální zařízení, /  pokud dojde ke spojování dětí, jsou děti v prostorách II třídy / zvlášť umístěná, v úzké chodbičce , je kuchyňka s odpočinkovým koutkem,v této části jsou též kabinety na pomůcky. Jedna z heren navazuje na ložnici, z důvodu nespavého režimu pro předškoláky, v této době mají předškoláci další vzdělávací činnost a herní činnosti u stolečků. Ostatní děti spí pod nepřímým dozorem učitelky.
Budova je od září 1998 vytápěna plynem. V roce 2006 byla na budově školy udělána nová fasáda a zabudována plastová okna. Třídy a jídelna jsou vybaveny novým nábytkem od června 2008. Celá budova je vkusně vymalována.
V naší MŠ je vždy 1 učitelka na třídu, která se střídá s ředitelkou v týdenních cyklech.. odpolední směnu vykonává pouze l učitelka, má spojené obě třídy. Ředitelka má trvale ranní směnu.
K MŠ patří velká zahrada, je vybavena travnatou plochou, na které jsou umístěna dvě pískoviště, která jsou zajištěna plachtami proti znečištění, průlezky, 4 houpačky, 1 pružinová houpačka, altán s lavičkami, 2 hrací domky, plechový domek jako sklad venkovních hraček .
Pozemek určený pro pohyb a hry dětí je řádně oplocen, vzhledem k věku dětí nevykazuje oplocení rizika možného poškození a poranění dětí. Stromy a keře odpovídají charakteru pohybu dětí, plody stromů a keřů nejsou zdraví škodlivé. Suché a poškozené větve se obvykle před začátkem a koncem vegetativního období ořezávají. Větve, ostatní odpad, opadávající listí, posekaná tráva se ihned odváží mimo zahradu. /zajišťuje provozovatel/.
Hrací plocha nevykazuje rizikové faktory.