Jdi na obsah Jdi na menu

Místní specifika mateřské školy

 

Mateřská škola je jediná ve městě. Je dvoutřídní, s maximální kapacitou 43 dětí. Od roku 2005 je vždy zájem o umístění vyšší než kapacita dovoluje. Kritéria pro přijímání dětí byla upravena a schválena ve škol. roce 2007/2008 . V MŠ jsou děti na třídách rozděleny dle věku.
V účelových MŠ jsou 2 uč.na třídu a dochází k pravidelnému střídání. Zde je vždy 1 učitelka na třídu, která se střídá s ředitelkou v týdenních cyklech, odpolední směnu vykonává pouze 1 učitelka. Normativ na úvazek /mzdu/ učitelek určuje počet dětí ve škole. Krajské normativy na zaměstnance nezohledňují místní specifika.


Personální podmínky


Ředitelka MŠ              Hana Cerhová

Učitelky MŠ                Stanislava Pechanová
                                   Andrea Chmielová
Školnice                      Ivana Vaníčková

Školní jídelna:
   

Vedoucí  stravování     Stanislava Pechanová
Kuchařka                    Zdeňka Plachetková

Všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikovány.
Průběžně, dle potřeby a zájmu si doplňují odbornost samostudiem a účastí na odborných seminářích. Správní pracovnice mají též dlouholetou praxi ve svém oboru.

 

Filozofie školy

Vzhledem k tomu, že budou dnešní děti čelit po celý svůj život změnám sociálním, politickým, změnám prostředí ,rozvíjíme a podporujeme výchovu ke zdraví,změnám ve vědě a technice, změnám na trhu práce a rychlosti jakou se tyto změny prosazují,je důležité proto rozvíjet a podporovat u dětí přání učit se celý život, aby obstály na trhu práce.

 My důvěřujeme Vám, vy důvěřujte nám!  Šťastné dítě je v rukou nás všech !A  co říci na úplný závěr……pamatujme, že o cokoli dítě požádáme, nezapomeňme říci dvě kouzelná slovíčka, „prosím“ a „děkuji“,                           pak teprve poznáme jakou mají moc !

 

zpět