Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika mateřské školy

Charakteristika školy 

Mateřská škola Hroznětín je jediná ve městě. Je dvoutřídní, s maximální kapacitou 50 dětí. Děti jsou na třídách rozděleny dle věku. Mateřská škola je umístěna v neúčelové, starší budově, vilového typu,  která byla naposledy stavebně upravena v 60. letech minulého století pro potřeby dětí předškolního věku. Prostory budovy jsou omezené, ale funkční. Město, které je zřizovatelem MŠ, leží v podhůří Krušných hor , MŠ se nachází uprostřed města, ve vilové čtvrti,obklopené přírodou a lesy.  V blízkosti budovy protéká říčka Bystřice. Proto se děti naší MŠ setkávají s přírodním prostředím každý den.


Budova školy má suterén, přízemí a první patro. V suterénu je sklep, plynová kotelna a sklad čistících prostředků. V přízemí budovy je šatna pro děti, I. Třída – Myšky, se sociálním zařízením, které je napojené na třídu, jídelna, školní kuchyň, sklad potravin, šatna pro personál a sociální zařízení pro dospělé. V prvním patře se nachází ředitelna, která je hned naproti schodišti, II.třída – Krtečci, která má dvě herny, z důvodu větší herní kapacity, u jedné z heren je sociální zařízení, /  pokud dojde ke spojování dětí, jsou děti v prostorách II třídy / zvlášť umístěná, v úzké chodbičce , je kuchyňka s odpočinkovým koutkem, v této části jsou též kabinety na pomůcky. Jedna z heren navazuje na ložnici, z důvodu nespavého režimu pro předškoláky, v této době mají předškoláci další vzdělávací činnost a herní činnosti u stolečků. Ostatní děti spí pod nepřímým dozorem učitelky.
Budova je od září 1998 vytápěna plynem. V roce 2006 byla na budově školy udělána nová fasáda a zabudována plastová okna. Třídy a jídelna jsou vybaveny novým nábytkem od června 2008. Celá budova je vkusně vymalována.

K MŠ patří velká zahrada, je vybavena travnatou plochou, na které jsou umístěna dvě pískoviště, která jsou zajištěna plachtami proti znečištění, průlezky, 4 houpačky, 1 pružinová houpačka, altán s lavičkami, 2 hrací domky, plechový domek jako sklad venkovních hraček.


Pozemek určený pro pohyb a hry dětí je řádně oplocen, vzhledem k věku dětí nevykazuje oplocení rizika možného poškození a poranění dětí. Stromy a keře odpovídají charakteru pohybu dětí, plody stromů a keřů nejsou zdraví škodlivé. Suché a poškozené větve se obvykle před začátkem a koncem vegetativního období ořezávají. Větve, ostatní odpad, opadávající listí, posekaná tráva se ihned odváží mimo zahradu /zajišťuje provozovatel/. Hrací plocha nevykazuje rizikové faktory.

Místní specifika mateřské školy

Mateřská škola je jediná ve městě. Je dvoutřídní, s maximální kapacitou 43 dětí. Od roku 2005 je vždy zájem o umístění vyšší než kapacita dovoluje. Kritéria pro přijímání dětí byla upravena a schválena ve škol. roce 2007/2008. V MŠ jsou děti na třídách rozděleny dle věku.
V účelových MŠ jsou 2 uč.na třídu a dochází k pravidelnému střídání. Zde je vždy 1 učitelka na třídu, která se střídá s ředitelkou v týdenních cyklech, odpolední směnu vykonává pouze 1 učitelka. Normativ na úvazek /mzdu/ učitelek určuje počet dětí ve škole. Krajské normativy na zaměstnance nezohledňují místní specifika.


Personální podmínky

Ředitelka MŠ              Hana Cerhová

Učitelky MŠ                Stanislava Pechanová

                                   Andrea Chmielová

                                   Iveta Eretová
 

Školnice                      Ivana Vaníčková

Školní jídelna:

Vedoucí  stravování     Stanislava Pechanová
Kuchařka                      Věra Dorazínová

Všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikovány. Průběžně, dle potřeby a zájmu si doplňují odbornost samostudiem a účastí na odborných seminářích. Správní pracovnice mají též dlouholetou praxi ve svém oboru.

Filozofie školy

Vzhledem k tomu, že budou dnešní děti čelit po celý svůj život změnám sociálním, politickým, změnám prostředí, rozvíjíme a podporujeme výchovu ke zdraví, změnám ve vědě a technice, změnám na trhu práce a rychlosti jakou se tyto změny prosazují, je důležité proto rozvíjet a podporovat u dětí přání učit se celý život, aby obstály na trhu práce.

 My důvěřujeme Vám, vy důvěřujte nám!  Šťastné dítě je v rukou nás všech !A  co říci na úplný závěr……pamatujme, že o cokoli dítě požádáme, nezapomeňme říci dvě kouzelná slovíčka, „prosím“ a „děkuji“, pak teprve poznáme jakou mají moc.