Jdi na obsah Jdi na menu

VÍTÁ VÁS MATEŘSKÁ ŠKOLA HROZNĚTÍN

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy, jejichž prostřednictvím bychom Vám rádi přiblížili život v naší mateřské školce.


 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 


 

Těšíme se na spolupráci s Vámi v novém školním roce.  

 


Motto naší školky:

"MY DŮVĚŘUJEME VÁM, VY DŮVĚŘUJTE NÁM, ŠŤASTNÉ DÍTĚ JE V RUKOU NÁS VŠECH"

 

enlightenedUzavření mateřské školy - 1.3. až 21.3.2021enlightened:

 • Na základě vyhlášení nouzového stavu se naše Mateřská škola v Hroznětíně uzavírá na dobu od 1.3. do 21.3.2021.
 • Pokud rodiče budou potřebovat žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení, je možné si žádost vyzvednout enlightenedv pondělí dne 1.3.2021 v době od 09.00 h do 12.00 h v MŠ Hroznětín.enlightened
 • Veškeré informace budou průběžně zveřejňovány na hlavních dveřích budovy MŠ a webových stránkách naší mateřské školy. 

 

NÁSTĚNKA - AKTUALITY: 

 • Termíny hrazení školného a stravného: V případě platby provedené převodem z účtu je nutné, aby byla platba připsána na účet MŠ do 15-tého dne v měsíci. Platby v hotovosti musíte provést ve stanovených dnech. Nemoc dítěte není důvod pro pozdní platbu.
 • Rodiče, kteří mají zájem o hrazení školného a stravného bezhotovostně si mohou vyzvednout číslo účtu s instrukcemi u p. učitelky.

 

Provoz Mateřské školy Hroznětín ve školním roce 2020/2021 - vzhledem ke COVID 19

 • V Mateřské škole Hroznětín bude probíhat standardní provoz s hygienickými požadavky a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Od dětí nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Při zahájení školního roku bude MŠ aktualizovat kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně  zákonných zástupců dětí a zaměstnanců školy/ telefon, e-mail/.
 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění, včetně COVID 19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte od ostatních dětí, zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.
 • MŠ bude průběžně zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny dětí,  je nutné kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • MŠ upozorňuje zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Příznaky respiračního onemocnění jsou patrné již při příchodu dítěte a pokud je  nebo není  přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost musí MŠ oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, dítěti je poskytnuta rouška. Škola informuje zákonného zástupce, že má kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti /Odborná společnost praktických dětských lékařů, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně/ je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37st. C.
 • Dětem s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění /alergické onemocnění/, je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Omezení: Pro zákonné zástupce dětí je vymezen pouze prostor vestibulu a šatny.

 

Hygienická pravidla a standard úklidu v MŠ Hroznětín pro školní rok 2020/2021

 • U vstupu do budovy je k dispozici desinfekční stojan k dezinfekci rukou .Při vstupu si všechny osoby dezinfikují ruce.  Škola na nutnost upozorňuje!!!
 • Děti si po vstupu do třídy důkladně 20 až 30 sekund myjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve školce. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručník na jedno použití, v mateřské škole textilní ručníky.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. MŠ je vybavena UV stabilizátory vzduchu /AIR CLEANER PROFI STERIL/, které v prostorách  školky likvidují vzdušné viry, bakterie, mikroby, bakteriální spory a pyly. Sterilizátory vzduchu zajišťují, aby prostředí v MŠ bylo pro děti sterilní a chrání je před nákazou.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých děti a zaměstnanci pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, s použitím dezinfekčního prostředku, koberce se vysávají.
 • Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je zajištěno mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách.

MŠ je vybavena:

 • Čistícími a dezinfekčními prostředky – tak aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. 
 • Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou/proti Covidu 19/ za účelem jejich průběžného doplňování do dezinfekčních stojanů.
 • Přiměřeným počtem roušek – pro děti či zaměstnance školky s podezřením na výskyt covidu 19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorách školy/ pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky/.

 

devilNové fotografie v našem fotoalbulaugh

 

Jídelní lístek od 8. 3. do 12. 3. 2021

17. 1. 2021

    1210806.jpg

 

   

Dobrou chuť

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Jídelní lístek

Jídelní lístek od 15. 3. do 19. 3. 2021

28. 8. 2020

    1210806.jpg

 

   

Dobrou chuť

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Jídelní lístek

Jídelní lístek od 22. 2. do 26. 2. 2021

14. 5. 2020

    1210806.jpg

 

   

Dobrou chuť

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Jídelní lístek

Jídelní lístek od 22. 3. do 26. 3. 2021

30. 3. 2015

1210806.jpg    Dobrou chuť

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Jídelní lístek

Jídelní lístek od 1.3. do 5.3.2021

23. 3. 2015

1210806.jpg       Dobrou chuť

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Jídelní lístek